Çay… Bahçeden bardağa tüm yolculuğu ustalık isteyen bir sanat eseri. Her kültürde farklı şekillerde karşımıza çıkan bir dünya gezginidir. Çayın insan ile olan yolculuğu MÖ 2737 de efsanevi Çin İmparatoru Sheng Nong ile başlıyor. Zaten alternatif tıp ve bitki bilimi ile uğraşan Sheng Nong, tarımın ve bitkisel tababetin babası olarak da biliniyor. Daha o zamanlarda sudan hastalık bulaştığını ve kaynatılarak içilmesi gerektiğini keşfetmiş. Bir yolculuk sırasında mola verildiğinde ağaçlardan kaynatılan suya düşen yapraklar suyun rengini değiştirir ve etrafa güzel bir koku yayılır. Denendiğinde dinçlik verdiği hissedilir ve böylece çayın yolculuğu başlar. O zamanlarda çay tarımı yapılmadığı için bitki ağaç şeklindeydi. Günümüzde ise çay kültür bitkisi haline gelmiştir. Tabi hala Çin’in bazı bölgelerinde 12 metreye kadar yükselen 3000 yaşında kadim çay ağaçları bulunmaktadır. Kuvvetle muhtemel Sheng Nong da böyle ağaçların bulunduğu bir koruda çay ile tanışmıştı.

Çayın Çin’de keşfedildiğini etimolojik kökeninden de anlamak mümkündür. Etimolojik olarak da çay adı, kültürünün ilk kez Çin’de başladığının önemli bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Çeşitli ülkelerde çay için kullanılan sözcüklerin kökenini Çin dilinde iki ana lehçede yer alan t’e (tau) ve cha (ça) kelimeleri oluşturmaktadır. Birçok dilde çayın karşılığı bu iki kelime kökünden oluştuğu gibi telaffuz olarak da benzerlikler vardır. Çaya ait ilk yazılı bilgiler, M.S. 350 yılında Ku P’O tarafından yazılan Erh Ya adlı eski Çince bir sözlükte yer alır. Çay üzerine ilk el kitabı ise Çin Şair ve bilim adamı Bay Lu Yu tarafından 780 yılında yayınlanmıştır. Cha Ching (Çay Klasiği) adlı 3 ciltlik bu eser çay yapraklarının gıda olarak kullanım yollarını detaylı bir şekilde anlatır.
Çin’de çay tarımının yapılmasında çoğumuzun tanıdığı bir düşünür olan Konfüçyüs’ün de çok katkısı vardır. Döneminde çayın gıda olarak tüketilmesini ve tarımının yapılmasını öğütlemiş ve çalışmalarda bulunmuştur. Bazı çay şirketleri günümüzde Konfüçyüs’ün siluetini çay paketlerine basmaktadır. Çin kültürünün içgüdüsel kabulleri olagelmiş uyum, bütünlük, denge olguları Konfüçyüsçülük kadar Taoculuk ve Budizm’in de vazgeçilmez unsurlarıdır. Çay da zamanla bu üç ana akımın üzerinde en çok durduğu bitki olmuştur. Fiziksel etkisi bu akımların ritüellerinde kullanılmış ve hatta zaman içerisinde seremoniye dönüşmüştür. Çay üretim ve tüketimi sürekli bir şekilde gelişerek sanatsal bir mit halini almıştır. Öyle ki Çin’in dört bir yanında akımlar oluşmuş, çay ve seramik ustaları çıkmıştır. Hala günümüzde çay geleneği gelişmeye ve yeni ustalar çıkarmaya devam etmektedir. Bugün Asya kıtasında Çay (Camellia Sinensis) bitkisinden karışım olmaksızın 3800 çeşit üretim yapılmaktadır. Her biri kendi tarzında ustalaşmış sanatçıların ellerinden.

   
Tüm duyularınızla algılayabildiğiniz bir sanat dalı düşünün. İlkbaharda hasat edilen bir çayı içerken çiçeklerin kokusunu aldığınızı ya da sonbaharda kuru meyvelerin, yaprakların, ağaçların. Yüksek dağlarda yetişen bir Oolong çayındaki tatlı nektar kokusunu düşünün. Yudumladığınızda damağınızda kalan baharı. Odun, meyve, yosun, çiçek, toprak gibi birçok tadı. Sadece çay içmek için düzenlenen bir odada, o güne özel hazırlanmış bir Ikebana (Japon Çiçek Tanzim Sanatı) eşliğinde ve seramik ustalarının ellerinden, bakmaya kıyamayacağınız güzellikte çay setlerinde çayınızı yudumluyorsunuz. Sunumu yapan ustanın şiirsel hareketlerinden çıkan sesleri dinleyin. Çayın o anda odadaki tüm varlığına dokunun ve evrene teslimiyetini hissedin. Çay evrenin yasasının çok güzel bir yansımasıdır. Olması gerektiği zamanda demlenir. Ne hızlı ne de yavaş. Tıpkı dünyanın kendi ekseninde 24 saatte ya da güneşin etrafında bir yılda dönmesi gibi. Çin’de çok yaygın kullanılan Gongfu (Kunkfu) demleme tekniği çayın tabiatını çıplak gözle görebildiğiniz harika bir usuldür. Gongfu kelime anlamı ‘’time to do something’’ bir şey yapmak için zamandır. Bu teknikte küçük demliklerde demlenen çay, suyu içip aromayı bırakırken ibiğin ucundaki suyun geri çekildiğini görürsünüz. Su tamamen çekildiğinde çay demlenmiş olur. Kendi tabiatında ve olması gerektiği zamanda. Uyum, bütünlük ve denge ile.

Çay seremonisi yerine göre tüm sanat dallarını barındıran bir meditasyon halidir. Evrenin, dolayısıyla tabiatın bizlere sunduğu nimetlerin farklı iklim, toprak ve kültürel yapıları ile çalışan usta ellerin algısıdır Asya Çay Sanatı. Her kalbin farklı algıladığı ve yorumladığı bir yolculuktur. Bu yüzden binlerce çay çeşidi üretilir. Her kültürde farklı şekillerde demlenir ve tüketilir. Mutlak bir doğru yoktur. Her ne kadar kalite standartları olsa da beğeni ve eleştiriye açıktır. Bu sayede 5000 yıldır değişmekte ve gelişmektedir. Çayın yolculuğuna tanıklık ederken işini aşkla yapan sanatçılar bize yol gösterir.


Matcha’yı tanımlamanın en basit yolu ”yeşil çay tozu”  ve gerçekten matcha aslında toz haline getirilmiş yeşil çaydır. Japonca ”Fine Powdered Tea” (Yüksek Kaliteli Toz Haline Getirilmiş Çay) anlamına gelir. Kelime anlamı dolayısıylada ”Matcha Tozu” , ”Matcha Çayı” ya da daha derli toplu gibi görünen ”Matcha Tea” talihsiz söylemlerdir. Her nekadar  Matcha’nın kelime anlamı Yüksek Kaliteli Toz Haline Getirilmiş Çay olsada, bütün yeşil çay tozları matcha değildir.

Yeşil çay tozu ancak iki özelliğe sahipse matcha olarak adlandırılabilir:

  • Çay yaprakları güneşten korunmuştur.
  • Çay yaprakları kurutma işlemi için şekillendirilmemiştir.

Neden matcha için kullanılan çay yaprakları güneşten korunmaktadır?

Çay bitkileri tomurcuklanmaya başladıklarında, çiftçi çayı ya bir saman çatı ya da çok kalın siyah bir bezle örtüyor. Çatıyı inşa etmek çok zaman aldığı için bazı çay bahçeleri doğrudan bitkiler üzerine serilmiş  gölgelendirme bezi kullanmayı tercih ediyiorlar. Gölgelendirme bezinin dış yüzeyi, bazen çalıları güneşin sıcaklığından korumak için gümüş renginde yansıtıcı bir katmana sahip olabiliyor.

Gölgelenmiş Çay Bahçesi

Gölgelik güneş ışığının % 80-90’ını engellediğinden yapraklar daha fazla klorofil üretmeye zorlanmaktadır. Üretilen klorofil miktarı arttıkça yapraklar daha derin yeşil renge bürünür ve macha yeşili daha yoğun olur. Doğrudan güneş ışığı olmadan, yapraklar, çaya genellikle Japon mutfağıyla ilişkilendirilen tatlı ve lezzetli bir tat olan “umami” yi veren amino asitler geliştirir. Çay, çiftçiye ve yere bağlı olarak 20-40 gün boyunca güneşten korunmaktadır.

Matcha’nın yaprakları neden şekillendirilmiyor?

Sencha ve gyokuro yapmak için kullanılan yapraklar buğulanır ve sonra şekillendirilir. Bununla birlikte, matcha’ya dönüşecek olan yapraklar yalnızca buğulandırılır. Buğulandırıldıktan sonra yapraklar, sapların ve damarların çıkarılmasını kolaylaştırmak için, şekillendirme işlemi yapılmaksızın tencha kurutucuda kurutulur. Sapları ve damarları çıkarmak, ince matcha üretmenin kilit unsurudur.

Tencha (Cennet Çayı)

Sapsız ve damarları çıkarılmış yaprağa tencha adı verilir.  Japonca ‘’Cennet Çayı’’ anlamına gelen Tencha, yaprağın en iyi kısmı olup yaklaşık 0,5 cm’lik çapa sahip parçalara ayrılır.Tencha taş değirmenin yardımıyla tebeşir benzeri, çok ince bir toz haline getirilir.  Öğütme işlemi yavaş yapılmalı, aksi takdirde artan sıcaklık çayın lezzeti ve rengini değiştirerek matchanın kalitesini düşürür.

Taş Matcha Değirmeni

Taş değirmen ile saatte sadece 30-40 gramlık miktar öğütülebilir. Sanayi tipi matcha değirmenlerinde daha büyük miktarlar öğütülebilir, ancak bu matcha daha az kaliteye sahiptir ve buna “endüstriyel matcha” denmektedir.

 

Endüstriyel Matcha Değirmenleri

Çay yapraklarının kalitesi arttıkça çay daha dolu gövdeli hal alıp daha fazla ‘umami’ lezzeti ortaya çıkar. Birinci sınıf matcha, doğru karıştırıldığı takdirde halis, kremsi köpüklü kolay içimli çay ortaya çıkar.


Çay (Camellia sinensis), çaygiller (Theaceae) familyasından nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretmekte kullanılan bir tarım bitkisidir.

Çayın bulunuşu hakkında birçok efsane olsada Çin arşivine göre, M.Ö. 2737 yılında tarımın babası, araştırmacı ve bitkisel tababetin kaşifi olarak da bilinen imparator Shen Nong, halk sağlığına ve hijyene büyük önem vermiş, suyun kaynatıldıktan sonra içilmesini önermiştir. Yaptığı bir gezi sırasında ormanlık alanda dinlenirken su kaynatılan kaba düşen yaprakların oluşturduğu kahverengi suyun insanda dinçlik ve zindelik oluşturduğunu gözlemlemiştir. Suya yaprakları düşen ağacın yabani çay ağacı olduğunun anlaşılması sonucu çay keşfedilmiştir. İmparator Shen Nong çayın yararlı bir bitki olduğunu halka anlatmaya çalışmış ve çay tarımını geliştirmek için çaba harcamıştır.

Çay bitkisi botanikte Angiospermea Çiçek açanlar bölümünden; Dicotyledonea sınıfından ve Theaceae ya da Camellia familyasındandır. Botanikçiler tarafından genellikle kabul edilen adı Camellia sinensis (L.) O.Kuntze‘dir. (L.) harfi sinensis sözcüğünü kullanan Linnaeus isimli botanikçinin ilk harfine; O.Kuntze sözcüğü ise aynı botanikçinin sözcükleri birleştirip  çayın ismini oluşturması ile yer almıştır.

Çay Morfolojik olarak 3 çeşittir.

Çin çayı (Camellia Sinensis var. Sinensis): Yapraklar 4 – 7 cm uzunluğunda 1 – 2 cm genişliğinde, kısa saplı, elips görünümünde olup yaprak yan damarları çoğunlukla belirsiz görünümdedir ve 8 – 10 çifttir. Yaprak kenarındaki diş sayısı genellikle 30’un üzerindedir.

Çin çayı erken ve çok çiçek açar. sık dallı ve sağlam yapılıdır. Yaklaşık 1150 m’ye kadar yüksekliklerde yetişebilir. Aromalı ve nitelikli çay elde edilebilir. Soğuğa, hastalıklara ve kurağa dayanıklıdır.

Assam Çayı (Camellia Sinensis var. Assamica): Yaprak ayası geniş elips şeklinde olup 8 – 10 cm uzunluğunda ve 3 – 7 cm genişliğindedir. Yapraklar yumuşak, parlak, ince dokulu, damar araları belirgin şekilde kabarıktır. Yan damarlar yaprak kenarına varmadan birleşir ve bu birleşme hattından yaprak kenarına doğru düz bir yüzey oluşur. Yaprak yan damarları 10 – 14 çift olup kenarları belirgin testere dişlidir ve diş sayısı 30’un altındadır.

Assam çayı Soğuğa, kurağa ve hastalıklara karşı daha duyarlıdır. Geç ve seyrek çiçek açar.Gelişme ortamına uygun şartlarda ürün verimi Çin çayına oranla çok daha yüksektir.

Kamboçya Çayı (Camellia Sinensis var. Cambodiensis): Yaprak büyüklüğü Çin çayı ve Assam çayı arasındadır. Genellikle yapraklar geniş elips şeklinde olup meyve ve tohum yönünden diğer çay çeşitleri ile benzerlik gösterir.

Çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığı zaman bir ağaç görünümü alır ve uzun ömürlüdür. Çay hem dal sayısını dolayısıyla hasatı arttırmak hem de kısa kalmasını sağlayarak hasatı kolaylaştırmak için budanarak kültüre alınır. Kültüre alınan çay  bitkilerinin genellikle 80 yıl yaşadıkları kabul edilir. Yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Yeterli sıcaklık ve nemin bulunduğu Güney Hindistan, Sri Lanka, Sumatra ve Kenya gibi yerlerde yıl boyu sürgün verir. Mevsimler arasında sıcaklık ve nem farklılıklarının bulunduğu Kuzey Hindistan, Kuzey Çin ve Japonya, Güney Afrikanın bazı serin bölgelerinde, Gürcistan, Azerbaycan, İran’ın Hazar denizi kıyılarında ve ülkemizde ise sürgün kesintili şekilde oluşur. Soğuk aylarda çay bitkisi dinlenme (dormansi) dönemine girer.

cay-agaci-ancient-tea-tree

Çay Ağacı

 

kulturize-edilmis-cay-bitkisi-Camellia-sinensis-tea-plant

Kültüre Alınmış Çay Bitkisi

 

Çay Çiçeği

Çay Çiçeği

 

Çay çiçek açan bir bitkidir. Çiçeği beyaz renkli ve güzel kokuludur. Çiçek açma zamanı çeşide ve gelişme ortamına göre değişir. Çiçek ve tohumların oluşması, çay yapraklarında aromanın birikmesine yol açar. O nedenle bu mevsimde toplanan yapraklar, nitelikli çay üretimi için önem taşır. Çay bitkisinde meyveler 2,5 cm çapında ve 1-4 bölmelidir. Meyvenin her bölümünde bir tohum oluşur. Tohumlar genellikle 1-2 cm çapında küre ya da yarım küre şeklindedir.

 

 

 

Çay Tohumu

Çay Tohumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitelikli Çay Yaprağı

Nitelikli Çay Yaprağı

 

İçtiğimiz çay, çay bitkisinin yeşil taze yaprakları işlenerek üretilir. Bu nedenle nitelikli çay üretimi, yaprağın özelliklerine bağımlıdır. Toprak ve iklim şartları da çayın tadının değişmesinde önemli etkenlerdir. Genel kural olarak çay üretimi için sürgünün ucundan koparılmış iki yaprak ve bir tomurcuğun kullanılması önerilir. Bunun nedeni çeşitli maddelerin genç yapraklarda ve tomurcukta toplanmış olmasıdır.